Định giá cổ phiếu ngân hàng đã về mức hấp dẫn? - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam