Khách hàng cá nhân - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

Báo chí

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

04

Tháng Ba

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS đáo hạn ngày 25/03/2024

THÔNG BÁO CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS đáo hạn ngày 25/03/2024 Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về ngày đăng ký cuối cùng của chứng quyền CNVL2303;CVIC2304;CHDB2304;CPDR2303;CPOW2304 Thông báo ngày đăng...

04

Tháng Ba

Thông báo V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm

THÔNG BÁO V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Ngày 04/03/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau: 1/ Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.25 Mã Chứng quyền:                       CVIC2311...

01

Tháng Ba

Thông báo V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm

THÔNG BÁO V/v: Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Ngày 29/02/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành như sau: 1/ Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.31 Mã chứng quyền:                      CHPG2313...

Chỉ số chứng khoán

Cảnh báo: Đây là trang web chính thức và duy nhất của Chứng khoán KIS Việt Nam
Qúy nhà đầu tư cần cảnh giác trước những hoạt động giả mạo KIS

Chi tiết tại đây.