Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

23

Tháng 10

CBTT V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo đảm CHPG2018; CVHM2006

THÔNG BÁO CBTT V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo đảm CHPG2018; CVHM2006 Kính gửi Quý nhà đầu tư, Ngày 21/10/2020, Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo...

23

Tháng 10

Thông báo: V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 – 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 – 2020 Ref: Obtaining written opinion from Shareholders 2nd time in 2020   Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders   Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS...

Chỉ số chứng khoán