Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

21

Tháng 09

CBTT – Quyết định hủy niêm yết chứng quyền CHDB2005, CVHM2004, CVIC2003, CVJC2003, CVNM2006

THÔNG BÁO V/v: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền CHDB2005, CVHM2004, CVIC2003, CVJC2003, CVNM2006 Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 17/09/2020, SGDCK TPHCM ra quyết định hủy niêm yết mã chứng quyền có bảo đảm CHDB2005, CVHM2004, CVIC2003, CVJC2003, CVNM2006 do đáo hạn chứng quyền. Chứng quyền Ngày hủy niêm yết chứng quyền có hiệu...

Chỉ số chứng khoán