Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

23

Tháng 10

CBTT V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo đảm CHPG2018; CVHM2006

THÔNG BÁO CBTT V/v: CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo đảm CHPG2018; CVHM2006 Kính gửi Quý nhà đầu tư, Ngày 21/10/2020, Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận chào bán Bổ sung Chứng quyền có bảo...

23

Tháng 10

Thông báo: V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 – 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 – 2020 Ref: Obtaining written opinion from Shareholders 2nd time in 2020   Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders   Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán KIS...

Hỗ trợ & Hướng dẫn

Hướng dẫn
Mở tài khoản

Thủ tục mở tài khoản đơn giản

Biểu phí dịch vụ
các loại

Biểu phí chi tiết với các hạng mục hấp dẫn

Quy trình nộp/
rút tiền

Quy trình nộp/rút tiền đơn giản, nhanh chóng

Dịch vụ liên kết
ngân hàng

Dịch vụ liên kết ngân hàng đa dạng

Giao dịch
chứng khoán

Hướng dẫn giao dịch cụ thể, dễ dàng thực hành

Hướng dẫn
sử dụng

K-Home, K-pro, K-Mobile