Khách hàng tổ chức - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

30

Tháng Một

CBTT định kỳ: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 Kính gửi Quý khách hàng, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thực hiện công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Chi tiết báo cáo vui lòng tham khảo file đính kèm...

17

Tháng Một

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 Giải trình biến động Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 File đính kèm: BCTC quý 4.2022 CBTT BCTC quy 4.2022 Công văn giải trình BCTC quý 4.2022

13

Tháng Một

CBTT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN  LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2022 Kính gửi Quý cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bãi nhiệm ông An Song...

Hỗ trợ & Hướng dẫn

Hướng dẫn
Mở tài khoản

Thủ tục mở tài khoản đơn giản

Biểu phí dịch vụ
các loại

Biểu phí chi tiết với các hạng mục hấp dẫn

Quy trình nộp/
rút tiền

Quy trình nộp/rút tiền đơn giản, nhanh chóng

Dịch vụ liên kết
ngân hàng

Dịch vụ liên kết ngân hàng đa dạng

Giao dịch
chứng khoán

Hướng dẫn giao dịch cụ thể, dễ dàng thực hành

Hướng dẫn
sử dụng

K-Home, K-pro, K-Mobile