Trung tâm phân tích

Tin tức & Sự kiện

Xem tất cả

20

Tháng 01

CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở NVL

THÔNG BÁO CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ sở NVL Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ sở NVL. Lý do điều chỉnh: Công ty...

20

Tháng 01

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS

THÔNG BÁO CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của chứng quyền KIS Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về ngày đăng ký cuối cùng của chứng quyền CHPG2017, CVRE2010, CKDH2003, CTCH2002. TB Ngày ĐKCC thực hiện...

Hỗ trợ & Hướng dẫn

Hướng dẫn
Mở tài khoản

Thủ tục mở tài khoản đơn giản

Biểu phí dịch vụ
các loại

Biểu phí chi tiết với các hạng mục hấp dẫn

Quy trình nộp/
rút tiền

Quy trình nộp/rút tiền đơn giản, nhanh chóng

Dịch vụ liên kết
ngân hàng

Dịch vụ liên kết ngân hàng đa dạng

Giao dịch
chứng khoán

Hướng dẫn giao dịch cụ thể, dễ dàng thực hành

Hướng dẫn
sử dụng

K-Home, K-pro, K-Mobile