Chứng khoán KIS trao học bổng cho sinh viên Việt Nam với tổng giá trị 600 triệu đồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam