Điều chỉnh tỷ giá: Cần tính khả năng Mỹ “nhắm thẳng tới Việt Nam” - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam