Chuẩn bị gì để ứng phó với cú sốc từ bên ngoài? - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam