Chỉ số CPI của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu năm qua - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam