Thông báo triển khai tính năng nộp tiền vào tài khoản chứng khoán qua mã QR - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam