Thông báo đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam