CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: PHÍ GIAO DỊCH "0" ĐỒNG - LÃI SUẤT CHO VAY "8,4%"