Ngành dệt may - Cập nhật tình hình xuất khẩu tháng 5 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam