Xuất siêu lập kỷ lục 3,37 tỷ USD - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam