Trump hủy hội nghị thượng đỉnh G7 tại Mỹ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam