Tiền ảo Bitcoin sụt giá sau thông tin bất lợi từ Mỹ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam