Thông báo V/v: Thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục của quỹ trong BCTC Q2/2020 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam