Thông báo V/v: Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 7 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam