Thông báo đăng ký đấu giá CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam