Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm giữ - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam