Thị trường hàng hóa ngày 13/7: Giá dầu, kim loại, thép, đậu tương, cao su và bông tăng trở lại - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam