Thị trường cổ phiếu mới đạt nửa chỉ tiêu 2020 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam