Tăng không ngừng, giá USD trên "chợ đen" đã lên 23.700 đồng - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam