Nhiều cổ phiếu 'bốc hơi' 50% thị giá - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam