Nhật Bản - thị trường chiến lược của Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam