Nhân dân tệ mất giá: Lượng hóa tác động đến VND - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam