Mắc kẹt với cổ phiếu yếu kém - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam