Giá USD trong nước tăng theo USD Index thế giới - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam