FUESSV50: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 06/07/2018 đến 12/07/2018 - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam