Công bố kết quả quay số tháng 10 Chương trình "Giao dịch 1 quý - đi không cần ví" - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam