Cổ phiếu 6 tháng đầu năm: Vốn huy động giảm 50% - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam