Chương trình khuyến mãi cho đối tượng khách hàng 9X - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam