Chứng khoán KIS trao học bổng tới 400 triệu đồng cho sinh viên Việt Nam - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam