Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sắp phát hành chứng quyền cho 2 mã FPT và VPB - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam