Thông báo: Chính thức đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch mới - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam