Cần rà soát chỉ số VN30 theo hướng giảm tác động tiêu cực liên thị trường - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam