Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam