CHƯƠNG TRÌNH TẶNG THƯỞNG GIAO DỊCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Từ ngày 1/1/2022 – 30/6/2022, các khách hàng của Chứng khoán KIS Việt Nam sẽ có cơ hội trúng hàng loạt giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,8 tỷ đồng.

 

ĐỐI TƯỢNG

KHÁCH HÀNG MỚI

 

Khách hàng mở tài khoản mới từ ngày 1/1/2022 (bao gồm tài khoản sub 00 và sub 01)

     

KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI

 

Khách hàng hiện tại là toàn bộ khách hàng đã và đang giao dịch tại công ty và mở tài khoản trước ngày 1/1/2022 (khách hàng đã có sẵn tài khoản sub 00 và mở mới sub 01 được xem như là khách hàng hiện tại)

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 1. Cách thức tính thưởng
  Trao thưởng dựa trên chỉ số vòng quay vốn
  Chỉ số vòng quay vốn = Tổng giá trị giao dịch / Dư nợ margin trung bình(* Chỉ áp dụng với các khách hàng có giao dịch ký quỹ tại KIS)
 2. Thời gian
  01/01/2022 – 30/6/2022
 3. Tổng giải thưởng
  Hơn 1,8 tỷ đồng
 4. Cơ cấu giải
  Giải mỗi tháng và giải 6 tháng
  Giải đặc biệt và giải khuyến khích
KHÁCH HÀNG MỚI KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI
Giải tháng Giải đặc biệt Số lượng: 03 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 3 khách hàng mới có vòng quay vốn lớn nhất và có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng/tháng

Số lượng: 03 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 3 khách hàng hiện tại có vòng quay vốn lớn nhất và có giá trị giao dịch tối thiểu 15 tỷ đồng/tháng

Giải khuyến khích Số lượng: 15 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 15 khách hàng mới có vòng quay vốn lớn nhất (không bao gồm khách hàng đã nhận giải đặc biệt) và có giá trị giao dịch tối thiểu 3 tỷ đồng/tháng

Số lượng: 15 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 15 khách hàng hiện tại có vòng quay vốn lớn nhất (không bao gồm khách hàng đã nhận giải đặc biệt) và có giá trị giao dịch tối thiểu 5 tỷ đồng/tháng

Giải 6 tháng  Giải đặc biệt Số lượng: 10 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 10 khách hàng mới có vòng quay vốn lớn nhất và có giá trị giao dịch tối thiểu 120 tỷ đồng/ 6 tháng

Số lượng: 10 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 10 khách hàng hiện tại có vòng quay vốn lớn nhất và có giá trị giao dịch tối thiểu 180 tỷ đồng/ 6 tháng

Giải khuyến khích Số lượng: 25 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 25 khách hàng mới có vòng quay vốn lớn nhất (không bao gồm khách hàng đã nhận giải đặc biệt) và có giá trị giao dịch tối thiểu 40 tỷ đồng/ 6 tháng

Số lượng: 25 giải

Điều kiện nhận giải:
Nằm trong Top 25 khách hàng hiện tại có vòng quay vốn lớn nhất (không bao gồm khách hàng đã nhận giải đặc biệt) và có giá trị giao dịch tối thiểu 60 tỷ đồng/ 6 tháng


GIẢI THƯỞNG

mo-tai-khoan-chung-khoan-ekyc-kis

 1. Giải mỗi tháng

  STT Loại phần thưởng Số lượng
  Giải đặc biệt tháng Iphone 13 256gb 6
  Giải khuyến khích tháng Pin sạc Samsung 30
 2. Giải 6 tháng

  STT Loại phần thưởng Số lượng
  1 Honda SH 150i 2
  2 Iphone 13 Pro Max 256gb 2
  3 Macbook Pro 13inch 256gb 4
  4 Ipad Pro 11 256gb 6
  5 Airpod Pro 6
  Giải khuyến khích 6 tháng Samsung Galaxy A12 50
THAM GIA NGAY BẰNG CÁCH TẢI ỨNG DỤNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KIS MTS

  

 

*Hướng dẫn chi tiết mở tài khoản chứng khoán online với eKYC tại KIS xem tại: https://kisvn.vn/ca-nhan/mo-tai-khoan-truc-tuyen/