27/11/2017

Hội thảo "Tiềm năng & cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản" (23/11/2017)

Vào ngày 23/11/2017, nhằm mục đích cung cấp và cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng, Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phối hợp cùng báo Thương Gia tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu bất động sản”.