Báo cáo doanh nghiệp & ngành

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 08/10/2019 HPG - Ước tính KQKD [TĂNG TỶ TRỌNG +32%] - 3Q2019 Tiêu thụ yếu View Online |
2 21/08/2019 PC1 - Cập nhật KQKD [TĂNG TỶ TRỌNG+33.9%] - Kết quả kinh doanh 1H2019 vượt trên cả mong đợi View Online |
3 13/08/2019 BMP - Cập nhật KQKD [TRUNG LẬP+14.1%] - Kết quả 6T2019 tích cực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt View Online |
4 09/08/2019 BID - Cập nhật KQKD [Trung lập -5.1%] - Duy trì ổn định tạo đà tăng trưởng View Online |
5 07/08/2019 HPG - Cập nhật KQKD [TĂNG TỶ TRỌNG +15.8%] - Kết quả kinh doanh 2Q2019 vượt kì vọng thị trường View Online |
6 06/08/2019 ACB - Báo cáo cập nhật [TĂNG TỶ TRỌNG +44.6%] - Duy trì chất lượng tài sản tốt và lợi nhuận tăng ổn định View Online |
7 05/08/2019 NT2 - Cập nhật KQKD [TRUNG LẬP +1%] Xa rồi thời hoàng kim View Online |
8 05/08/2019 POW - Cập nhật KQKD 6T2019 View Online |
9 25/07/2019 SCS - Báo cáo thăm doanh nghiệp và KQKD 6T2019 View Online |
10 19/07/2019 VCB - Báo cáo thăm doanh nghiệp tháng 7 2019 - Duy trì vị thế dẫn đầu View Online |
Trang: 12345678910