Báo cáo doanh nghiệp & ngành

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 04/12/2019 Ngành Thép - Triển vọng 2020 [TRUNG LẬP] Tâm điểm Dung Quất View Online |
2 06/11/2019 BMP - Cập nhật KQKD [TRUNG LẬP +5.1%] 3Q2019 không tệ nhưng định giá đã phản ánh đủ View Online |
3 01/11/2019 VGC - Cập nhật KQKD [TĂNG TỶ TRỌNG +23.8%] Tâm điểm mảng bất động sản khu công nghiệp View Online |
4 29/10/2019 HT1 - Cập nhật KQKD [TRUNG LẬP +10.9%] Kết quả tích cực trong lúc thị trường nội địa yếu View Online |
5 17/10/2019 PPC - Báo cáo lần đầu [TĂNG TỶ TRỌNG +27%] - Vị thế đầu tàu ngành Điện View Online |
6 26/09/2019 PC1 - Báo cáo ngắn - Kết quả 3Q2019 không tệ. Điểm nhấn điện gió View Online |
7 13/08/2019 BMP - Cập nhật KQKD [TRUNG LẬP+14.1%] - Kết quả 6T2019 tích cực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt View Online |
8 09/08/2019 BID - Cập nhật KQKD [Trung lập -5.1%] - Duy trì ổn định tạo đà tăng trưởng View Online |
9 07/08/2019 HPG - Cập nhật KQKD [TĂNG TỶ TRỌNG +15.8%] - Kết quả kinh doanh 2Q2019 vượt kì vọng thị trường View Online |
10 06/08/2019 ACB - Báo cáo cập nhật [TĂNG TỶ TRỌNG +44.6%] - Duy trì chất lượng tài sản tốt và lợi nhuận tăng ổn định View Online |
Trang: 12345678910