Báo cáo vĩ mô và thị trường

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 11/07/2019 VN30-Index cơ cấu danh mục kỳ 2 năm 2019 View Online |
2 20/06/2019 Báo cáo vĩ mô: FDI giải ngân kỳ vọng sẽ gia tăng theo tính thời vụ View Online |
3 26/02/2019 Dự báo Tái cơ cấu danh mục của ETF VNM và FTSE - Review Q1/2019 View Online |
4 05/12/2018 Dự báo review danh mục ETF - Q4/2018 View Online |
5 06/09/2018 Dự báo Tái cơ cấu danh mục của ETF VNM và FTSE - Review Q3/2018 View Online |
6 08/03/2018 Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Tháng 02/2018 View Online |
7 28/02/2018 Dự báo Tái cơ cấu danh mục của ETF VNM và FTSE - Review Q1/2018 View Online |
8 13/02/2018 Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Tháng 01/2018 View Online |
9 10/01/2018 Bản tin Vĩ mô Tháng 1/2018 View Online |
10 27/11/2017 Dự báo Tái cơ cấu danh mục của ETF VNM và FTSE - Review Q4/2017 View Online |
Trang: 1234