Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
91 11/06/2019 Bản tin phái sinh: Mẫu hình Hammer? View Online |
92 11/06/2019 Nhận định thị trường: Xu hướng đi ngang sẽ tiếp tục View Online |
93 10/06/2019 Bản tin phái sinh: Kiểm định lại falling window View Online |
94 10/06/2019 Nhận định thị trường: Chứng quyền tạo nhu cầu với chứng khoán cơ sở View Online |
95 07/06/2019 Bản tin phái sinh: Xuất hiện tín hiệu tăng View Online |
96 07/06/2019 Nhận định thị trường: Bottom fishing View Online |
97 06/06/2019 Nhận định thị trường: Nỗ lực bất thành View Online |
98 06/06/2019 Bản tin phái sinh: Hiện tượng pullback? View Online |
99 05/06/2019 Bản tin phái sinh: Mẫu hình Piercing View Online |
100 05/06/2019 Nhận định thị trường: Phục hồi thành công View Online |
Trang:   567891011121314