Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
51 11/10/2019 Bản tin phái sinh: Chờ tín hiệu breakout/breakdown View Online |
52 11/10/2019 Nhận định thị trường: Thị trường tiếp tục duy trì sự thận trọng View Online |
53 10/10/2019 Nhận định thị trường: Sự thận trọng View Online |
54 09/10/2019 Bản tin phái sinh: Đóng mở vị thế trong ngày View Online |
55 08/10/2019 Bản tin phái sinh: Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế View Online |
56 07/10/2019 Bản tin phái sinh: Mức độ rủi ro View Online |
57 06/10/2019 Nhận định thị trường: Áp lực bán trên nhóm dầu khí View Online |
58 04/10/2019 Bản tin phái sinh: Phản ứng tích cực View Online |
59 03/10/2019 Bản tin phái sinh: Vùng quan trọng (916 điểm) View Online |
60 02/10/2019 Nhận định thị trường: Tiếp cận ngưỡng 1,000 điểm một lần nữa View Online |
Trang:   12345678910