Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
41 17/01/2020 Bản tin phái sinh: Xu hướng tăng tiếp tục View Online |
42 17/01/2020 Nhận định thị trường: Xác nhận xu hướng tăng View Online |
43 16/01/2020 Bản tin phái sinh: Tích lũy trong biên độ hẹp View Online |
44 16/01/2020 Nhận định thị trường: Kháng cự mạnh View Online |
45 15/01/2020 Bản tin phái sinh: Điều chỉnh ngắn hạn View Online |
46 15/01/2020 Nhận định thị trường: Chờ phiên đột phá View Online |
47 14/01/2020 Bản tin phái sinh: Điều chỉnh ngắn hạn View Online |
48 14/01/2020 Nhận định thị trường: Thanh khoản sụt giảm View Online |
49 13/01/2020 Nhận định thị trường: Ngân hàng nhảy múa View Online |
50 13/01/2020 Bản tin phái sinh: Mua trên nhịp điều chỉnh View Online |
Trang:   12345678910