Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
31 30/07/2019 Nhận định thị trường: Cổ phiếu vốn hóa lớn làm méo thị trường View Online |
32 30/07/2019 Bản tin phái sinh: Chờ đợi tín hiệu phá vỡ View Online |
33 29/07/2019 Bản tin phái sinh: Mẫu hình chữ nhật hình thành View Online |
34 29/07/2019 Nhận định thị trường: Tâm lý tích cực sẽ quay lại View Online |
35 26/07/2019 Nhận định thị trường: Kiểm định vùng 1,000 điểm View Online |
36 26/07/2019 Bản tin phái sinh: VN30F1908 và chu kỳ throwback của mẫu hình Tam Giác View Online |
37 25/07/2019 Bản tin phái sinh: Hiện tượng throwback của mẫu hình tam giác View Online |
38 25/07/2019 Nhận định thị trường: Thị trường tiếp tục đi ngang ngày hôm nay View Online |
39 24/07/2019 Nhận định thị trường: Xu hướng tăng trở lại View Online |
40 24/07/2019 Bản tin phái sinh: Xác nhận breakout từ mẫu hình Tam Giác View Online |
Trang:   12345678910