Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 25/09/2018 Thanh khoản gia tăng View Online |
2 24/09/2018 Duy trì đà tăng View Online |
3 21/09/2018 Rung lắc View Online |
4 20/09/2018 Phá vỡ ngưỡng 1,000 điểm View Online |
5 19/09/2018 Áp lực bán tại mốc 1,000 điểm View Online |
6 18/09/2018 Bên mua chiếm ưu thế View Online |
7 17/09/2018 Suy yếu trong phiên chiều View Online |
8 14/09/2018 Duy trì đà tăng View Online |
9 13/09/2018 Áp lực bán xuất hiện trong phiên chiều View Online |
10 12/09/2018 Dầu khí dẫn dắt xu hướng View Online |
Trang: 12345678910