Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 22/10/2019 Nhận định thị trường: Áp lực trên nhóm ngân hàng View Online |
2 22/10/2019 Bản tin phái sinh: Xu hướng giảm chiếm ưu thế trong ngắn hạn View Online |
3 21/10/2019 Nhận định thị trường: Tiếp tục thận trọng View Online |
4 18/10/2019 Nhận định thị trường: Hợp đồng tương lai đáo hạn ảnh hưởng thị trường View Online |
5 17/10/2019 Bản tin phái sinh: Giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn View Online |
6 17/10/2019 Nhận định thị trường: Thị trường phân hóa View Online |
7 16/10/2019 Bản tin phái sinh: Xu hướng tăng được duy trì ổn định View Online |
8 16/10/2019 Nhận định thị trường: Khối ngoại quay lại bán mạnh View Online |
9 15/10/2019 Bản tin phái sinh: Breakout View Online |
10 15/10/2019 Nhận định thị trường: Khối ngoại quay lại mua ròng View Online |
Trang: 12345678910