Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 21/08/2019 Nhận định thị trường: Sự phục hồi thận trọng View Online |
2 21/08/2019 Bản tin phái sinh: Thị trường cần sự kiên nhẫn View Online |
3 19/08/2019 Bản tin phái sinh: Suy yếu tại vùng 890 điểm View Online |
4 19/08/2019 Nhận định thị trường: Áp lực bán được duy trì View Online |
5 16/08/2019 Nhận định thị trường: Thị trường bất ngờ phục hồi View Online |
6 16/08/2019 Bản tin phái sinh: Điểm chuyển giao View Online |
7 15/08/2019 Bản tin phái sinh: Xu hướng tăng khó được duy trì View Online |
8 15/08/2019 Nhận định thị trường: Quyết định hoãn thuế của tổng thống Trump thúc đẩy thị trường View Online |
9 14/08/2019 Bản tin phái sinh: Xu hướng tăng bị gián đoạn trong ngắn hạn View Online |
10 14/08/2019 Nhận định thị trường: VN-Index suy yếu trước áp lực từ thế giới View Online |
Trang: 12345678910