Báo cáo phân tích kỹ thuật

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 03/09/2019 VN-INDEX – Chờ tín hiệu tiếp theo View Online |
2 19/08/2019 VN-INDEX – Xu hướng tăng đã được xác nhận? View Online |
3 12/08/2019 VN-INDEX – Xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng View Online |
4 05/08/2019 VN-INDEX – Cần thêm tín hiệu xác nhận xu hướng tăng View Online |
5 29/07/2019 VN-Index – Xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế View Online |
6 22/07/2019 VN-Index – Xác nhận xu hướng tăng View Online |
7 15/07/2019 VN-Index – Throwback kiểm định mẫu hình chữ nhật View Online |
8 08/07/2019 VN-Index – Mẫu hình chữ nhật được xác nhận View Online |
9 24/06/2019 VN-Index – Sự tích lũy View Online |
10 17/06/2019 VN-Index – Kiểm định đáy cũ View Online |
Trang: 12345678910