Báo cáo phân tích kỹ thuật

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 17/02/2020 VN-INDEX – Tích lũy View Online |
2 10/02/2020 VN-INDEX – Phục hồi mạnh View Online |
3 03/02/2020 VN-INDEX – Phản ứng thái quá View Online |
4 20/01/2020 VN-INDEX – Xu hướng phục hồi View Online |
5 13/01/2020 VN-INDEX – Ngưỡng quan trọng View Online |
6 06/01/2020 VN-INDEX – Giai đoạn tích lũy View Online |
7 30/12/2019 VN-INDEX – Đà giảm chững lại View Online |
8 23/12/2019 VN-INDEX – Hình thành đáy mới View Online |
9 16/12/2019 VN-INDEX: Giai đoạn phục hồi View Online |
10 09/12/2019 VN-INDEX – Sự điều chỉnh chững lại View Online |
Trang: 12345678910