Báo cáo phân tích kỹ thuật

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 27/05/2019 VN-Index – Tín hiệu bán xuất hiện View Online |
2 20/05/2019 VN-Index – Vai đầu vai thất bại? View Online |
3 13/05/2019 VN-Index – Hiện tượng pullback? View Online |
4 10/05/2019 VN-Index – Xác nhận mẫu hình vai đầu vai View Online |
5 06/05/2019 VN-Index – Sự thận trọng duy trì View Online |
6 02/05/2019 VN-Index – Dòng tiền thận trọng View Online |
7 22/04/2019 VN-Index – Kiểm định đường neckline View Online |
8 16/04/2019 VN-Index – Sự tích lũy View Online |
9 08/04/2019 VN-Index - Kiểm định vùng 990-1,000 điểm View Online |
10 01/04/2019 VN-Index - Kiểm định đỉnh tháng12 View Online |
Trang: 12345678910