Báo cáo phân tích kỹ thuật

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 22/03/2019 VN-Index – Phá vỡ hỗ trợ 1,000 View Online |
2 20/03/2019 PVT – Phá vỡ xu hướng giảm trong trung hạn View Online |
3 15/03/2019 VN-Index – Tiếp cận đỉnh tháng 10/2018 View Online |
4 14/03/2019 NLG – Kênh giá tăng duy trì View Online |
5 11/03/2019 VN-Index –Tín hiệu tiêu cực đang hình thành View Online |
6 06/03/2019 VCS –Kỳ vọng tăng giá ở sóng 5 View Online |
7 04/03/2019 CTG – Được hỗ trợ từ MA20 View Online |
8 01/03/2019 VN-Index –Kết thúc sóng 4 điều chỉnh View Online |
9 27/02/2019 AAA - Tích lũy cho sự tăng trưởng View Online |
10 22/02/2019 VN-Index - Phá vỡ vùng đỉnh tháng 12/2018 View Online |
Trang: 12345678910