Báo cáo phân tích kỹ thuật

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 15/07/2019 VN-Index – Throwback kiểm định mẫu hình chữ nhật View Online |
2 08/07/2019 VN-Index – Mẫu hình chữ nhật được xác nhận View Online |
3 24/06/2019 VN-Index – Sự tích lũy View Online |
4 17/06/2019 VN-Index – Kiểm định đáy cũ View Online |
5 10/06/2019 VN-Index – Kiểm định kháng cự quan trọng View Online |
6 03/06/2019 VN-Index – Kiểm định lại vùng đáy cũ tháng 05/2019 View Online |
7 27/05/2019 VN-Index – Tín hiệu bán xuất hiện View Online |
8 20/05/2019 VN-Index – Vai đầu vai thất bại? View Online |
9 13/05/2019 VN-Index – Hiện tượng pullback? View Online |
10 10/05/2019 VN-Index – Xác nhận mẫu hình vai đầu vai View Online |
Trang: 12345678910