Nhận định thị trường ngày

Số TT Ngày Nội dung Tải về
1 22/05/2018 Bản tin KIS ngày 22/05/2018-Bán tháo trên diện rộng View Online |
2 21/05/2018 Bản tin KIS ngày 21/05/2018-Kiểm tra vùng 970-1,000 điểm View Online |
3 18/05/2018 Bản tin KIS ngày18/05/2018-Chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng View Online |
4 17/05/2018 Bản tin KIS ngày17/05/2018-Giảm sâu View Online |
5 16/05/2018 Bản tin KIS ngày16/05/2018-Test lại MA(5) View Online |
6 15/05/2018 Bản tin KIS ngày15/05/2018-Đổi trụ View Online |
7 14/05/2018 Bản tin KIS ngày14/05/2018-Trụ nổi sóng View Online |
8 11/05/2018 Bản tin KIS ngày11/05/2018-Tìm được điểm cân bằng View Online |
9 10/05/2018 Bản tin KIS ngày 10/05/2018-Kiểm tra lại đáy cũ View Online |
10 09/05/2018 Bản tin KIS ngày 09/05/2018 View Online |
Trang: 12345678910