Thông báo V/v CBTT Báo cáo tài chính, Công văn giải trình BCTC Qúy I năm 2019

19/04/2019

 THÔNG BÁO 

V/v. Công bố thông tin Báo cáo tài chính, CV giải trình BCTC Quý 1 năm 2019 của công ty

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính, Công văn giải trình BCTC Qúy 1 năm 2019 của công ty như sau:

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

CBTT_Bao cao tai chinh quy 1_2019

BCTC Q1-2019

CV giai trinh Q1_2019

Trân trọng!

 

Nguồn