THÔNG BÁO

V/v PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về chứng quyền có bảo đảm do KIS phát hành. Đồng thời gửi đến Quý khách hàng thông tin về đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm như sau:

1.       Thông tin của chứng quyền có bảo đảm VNM do KIS phát hành:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 33/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam vào ngày 11/06/2019.

-          Tên chứng quyền: Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

-          Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM

-          Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

-          Số lượng chứng quyền chào bán: 5.000.000 chứng quyền

-          Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1

-          Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

-          Kiểu chứng quyền: Châu Âu

-          Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

-          Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng

-          Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

2.       Chào bán chứng quyền có bảo đảm VNM

-          Thời gian đăng ký mua: từ ngày 14/06/2019 đến hết ngày 18/06/2019

-          Số lượng chứng quyền phát hành: 5.000.000 chứng quyền

-          Giá phát hành:  1.200 đồng/chứng quyền

-          Số lượng đăng ký mua tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư: 1.000 chứng quyền

-          Địa điểm nhận đăng ký mua chứng quyền: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

-          Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ trụ sở chính: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3821 8812        Fax: (028) 3914 4714

-          Các file đính kèm:

Bản cáo bạch (VNM)

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VNM)

Thông báo phát hành (VNM)

Trân trọng!