KIS HƯỚNG DẪN QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ NỘP TIỀN THANH TOÁN KHI TRÚNG THẦU ĐẤU GIÁ NHƯ SAU:

Nếu NĐT trúng thầu:

Bước 1: Kis nhận thông báo trúng thầu và sẽ gửi lại cho khách hàng. Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng nộp tiền vào tài khoản của đại lý đấu g

Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền thanh toán vào tài khoản:

-        Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

-        Tên người hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

-        Số tài khoản: 119.10.00.010139.6

-        Nội dung:     nộp tiền thanh toán đấu giá

Ví dụ: Nguyễn Công A, CMND 250000009 , nộp tiền thanh toán đấu giá 10.000 cổ phần Công ty cổ phần nhà đất ACB

Lưu ý: NĐT phải nộp đủ số tiền còn lại cần thanh toán khi tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định của thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 3: KIS chuyển tiền của khách hàng về sở theo đúng ngày quy định.(Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần)

Hết thời gian nộp tiền, đại lý gửi Báo cáo nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho Sở_ Phụ lục 05. ( Trong vòng 2 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền về cho Sở).

Nếu nhà đầu tư không trúng thầu:

Sở sẽ chuyển tiền cọc về tài khoản mà KIS đã đăng ký với sở. KIS chuyển tiền lại cho NĐT theo thông tin NĐT đã đăng ký theo thời hạn quy định trong quy chế.( Trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá).