QUY TRÌNH NỘP - RÚT TIỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI KIS

 

    Lưu ý:  Khi nộp/ rút tiền mặt tại Hội sở KIS

-  Đối với khoản nộp tiền mặt có giá trị trên 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) quý khách vui lòng đến giao dịch tại Phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa: số 12 -14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1.

-  Đối với khoản rút tiền mặt có giá trị trên 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) Công ty KIS phát hành séc rút tiền mặt và đề nghị khách hàng  trực tiếp đến giao dịch tại Phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa: số 12 -14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1.

-  Số tiền tối thiểu yêu cầu để thực hiện rút tiền, chuyển khoản qua Ngân hàng : 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)

- Vui lòng xem file: Danh sách 16 tài khoản tổng của KIS